Zarząd Fundacji "PRO PUBLICO MARE" ogłasza w dniu 28.01.2009
II Konkurs Twórczości Ludzi Morza


dla aktualnych lub byłych pracowników Polskiej Żeglugi Morskiej oraz jej Spółek zależnych.

W konkursie' wyróżnia się następujące kategorie twórczości:
- fotografia
- malarstwo (olej ,akwarela)
- rzeźba, ( drewno, kamień, metal)
- opowiadanie (max. 10 stron)
- wiersz,
- inna forma artystyczna ( po akceptacji Zarządu)

WARUNKI UCZESTNICTWA :
Każdy z uczestników konkursu może przedstawić tylko jedną pracę w danej kategorii. Złożona praca nie brała udziału w I Konkursie w 2007r. Uczestnik Konkursu wyrazi zgodę na ocenę swej pracy przez powołane przez Zarząd Fundacji Jury (zaproszeni będą znani w środowisku fotograficy, literaci, znawcy sztuki). Prace należy oznaczyć tylko hasłem i dołączyć kopertę z danymi autora i adresem. Prace będą zwrócone autorom po zakończeniu Konkursu. Prace można składać osobiście do siedziby Zarządu Plac Rodła 8, XII piętro Pazim , pok.06 wyłącznie w środy godz. 12.00-15.00, lub przesyłać na jego w/w adres, kod.: 70-419 Szczecin. Zdjęcie (min.210x294 mm,A4), wiersz lub opowiadanie można także składać do biura rzecznika prasowego PŻM XXI piętro Pazim lub wysyłać na jego adres e-mail: krzysztof.gogol@polsteam.com.pl

TERMIN składania prac konkursowych: 20 maja 2009r.

NAGRODY:
nagroda główna-rejs okrężny promem "Polonia" lub "Skania" dla dwóch osób oraz nagrody rzeczowe dla zwycięzców kategorii i autorów wyróżnionych .Podstawą przyznania nagród będzie protokół Jury Konkursu.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE !!WYNIKI II KONKURSU
twórczości Ludzi Morza '2009
(zorganizowanego przez Fundację "Pro Publico Mare")Jury , działające w składzie: Józef Gawłowicz, Marek Czasnojć, Stanisław Król oraz Krzysztof Gogol przyznało następujące nagrody:

RZEŹBA

NAGRODA GŁÓWNA KONKURSU - rejs okrężny promem "UNITY LINE" dla dwóch osób, za rzeźbę w skorupie orzecha kokosowego pt. ''WSPOMNJENIE REGAT" Autor :Wojciech WYGANOWSKI

-Wyróżnienie: łódź rybacka (połów) - Wojciech JANKOWSKI

LITERATURA
Wyróżnienie: wiersz pt. "MOJE POWROTY" autor :Bogusław MARCINIAK

FOTOGRAFIA
Wyróżnienie: tytuł zdjęcia "A może by tak na szerokie wody?" Magdalena BEDNAREK

MALARSTWO
Wyróżnienie: grafika. pt. "Twarz aktorki" Autor: Małgorzata WIERZCHOŃ

W kategorii INNE
Wyróżnienie :utwór muzyczny-szanta pt. "Żegluj więc żeglarzu" Autorzy: Stanisława i Jakub KRASZEWSCY (Matka i syn)


Wyróżnienie :latarnia morska z zapałek .Autor :Jerzy KRACZKOWSKI


Wszyscy WYRÓŻNIENIAUTORZY otrzymują jako nagrodę album pt." Żaglowce świata " Marka Czasnojcia oraz mapę świata z liniami żeglugowymi Polskiej Żeglugi Morskiej.

W imieniu Członków Jury
Józef Gawłowicz
(Kpt. ŻW i Przew. Zw. Literatów Polskich O/Szczecin)
Szczecin 3.06.2009