WYNIKI III KONKURSU
twórczości Ludzi Morza ` 2010
(zorganizowanego przez Fundację "Pro Publico Mare")


Jury konkursowe,działające w składzie :
Józef Gawłowicz-przew. Marek Czasnojć i Krzysztof Gogol wyróżniło następujące prace:

RZEŻBA :
NAGRODA GŁÓWNA KONKURSU - rejs okrężny promem Unity Line dla dwóch osób,za model fregaty Autor: Jerzy KRACZKOWSKI , kucharz

Wyróżnienie za pracę p.t."Konik morski"
Autor : Maciej Pławski - informatyk

Wyróżnienie specjalne: Wojciech JANKOWSKI, motorzysta, za aktywny udział we wszystkich dotychczasowych konkursach.

OPOWIADANIA :
Wyróżnienie za pracę pt."Pozdrowione bądźcie morza"
Autor : Stanisław GRZYBOWSKI, st.steward,emeryt

WIERSZE :
Wyróżnienie za pracę p.t."Nostalgia"
Autor : Jarosław KOŁTAN ,st.marynarz

FOTOGRAFIA :
Wyróżnienie za pracę pt."Gdy wokoło jeszcze cisza"
Autor : Magdalena Bednarek ,prac.umysłowy


Wszyscy WYRÓŻNIENI AUTORZY otrzymają jako nagrodę upominek osobisty, kalendarz ścienny PŻM na rok 2011 oraz kartę wstępu do BALTICA WELLNESS&SPA w cenie 100zł.

W imieniu członków Jury
Józef GAWŁOWICZ
(Kpt.ŻW i Przew.ZLP o/Szczecin)

Szczecin 15.grudnia 2010r.


Wręczenie nagród miało miejsce w dniu 23.grudnia podczas spotkania opłatkowego.
Wyróżnieni Autorzy prac, którzy nie byli obecni, proszeni są o odebranie nagrody w każdą srodę w siedzibie Fundacji w godz.:12:oo-15:oo
Zarząd Fundacji gratuluje Wszystkim Nagrodzonym i Uczestnikom Konkursu.

Pozdrawiam i życzę Szczęśliwych Swiąt i Nowego Roku !
Nowotarski
W związku z licznymi prośbami ze strony pracowników, Zarząd Fundacji "PRO PUBLICO MARE" przesunął termin składania prac w tegorocznym Konkursie Twórczości Ludzi Morza do 30. 11. 2010 r.

Przypominamy jeszcze raz, że konkursie wyróżnia się następujące kategorie twórczości :
. fotografia
. malarstwo (olej, akwarela)
. rzeźba (drewno, kamień, metal)
. opowiadanie (max. 10 stron A4)
. wiersz
. inne formy art.(po akceptacji Zarządu)

Warunki uczestnictwa :
1. Każdy z uczestników może przedstawić tylko jedną pracę w danej kategorii.
2. Złożona praca nie brała udziału w poprzednich konkursach.
3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na ocenę swojej pracy przez powołane przez Zarząd Fundacji Jury.
4. Prace należy oznaczyć jedynie tytułem i hasłem + dołączyć kopertę z nazwiskiem, adresem, telefonem autora.
5. Pracę należy dostarczać do siedziby Fundacji wyłącznie w środy 12,oo-15,oo (wejście jak do Zarządu UNITY LINE IIIp.) lub do biura Rzecznika Grupy PŻM pana Krzysztofa Gogola w ciągu tygodnia pracy (tel.91 3594152).
6. Prace literackie można także przesłać do p.K.Gogola e-mailem. krzysztof.gogol@polsteam.com.pl
7. Zdjęcia powinny mieć wymiar min. 210x294 (A4).

NAGRODY: nagroda główna- rejs okrężny promem UNITY LINE dla dwóch osób , nagrody rzeczowe dla zwycięzców kategorii i wyróżnionych.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE !!

Zarząd Fundacji "PRO PUBLICO MARE" ogłasza


III. Konkurs Twórczości Ludzi Morza `2010dla aktualnych i byłych pracowników Polskiej Żeglugi Morskiej oraz jej Spółek zależnych.

W konkursie wyróżnia się następujące kategorie twórczości :
. fotografia
. malarstwo (olej,akwarela)
. rzeżba (drewno,kamień, metal)
. opowiadanie (max.10 stron A4)
. wiersz
. inne formy art.(po akceptacji Zarządu)

Warunki uczestnictwa :
1. Każdy z uczestników może przedstawić tylko jedną pracę w danej kategorii.
2. Złożona praca nie brała udziału w poprzednich konkursach.
3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na ocenę swojej pracy przez powołane przez Zarząd Fundacji Jury. 4. Prace należy oznaczyć jedynie tytułem i hasłem + dołączyć kopertę z nazwiskiem ,adresem,telefonem autora.
5. Pracę należy dostarczać do siedziby Fundacji wyłącznie w środy 12,oo-15,oo (wejście jak do Zarządu UNITY LINE IIIp.) lub do biura Rzecznika Grupy PŻM Pana Krzysztofa Gogola w ciągu tygodnia pracy (tel.91 3594152).
6. Prace literackie można także przesłać do p.K.Gogola e-mail: krzysztof.gogol@polsteam.com.pl
7. Zdjęcia powinne mieć wymiar min.210x294 (A4).

Termin składania prac konkursowych : 30.05.2010r.
NAGRODY: nagroda główna- rejs okrężny promem UNITY LINE dla dwóch osób, nagrody rzeczowe dla zwyciezców kategorii i wyróżnionych.

Ogłoszenie wyników KONKURSU nastąpi w czasie DNI MORZA`2010.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE !!