WYNIKI IV KONKURSU twórczości Ludzi Morza ` 2011
(zorganizowanego przez Fundację "Pro Publico Mare")


Jury konkursowe w składzie :Józef Gawłowicz - przewodniczący, Marek Czasnojć i Krzysztof Gogol, oceniło 15. zgłoszonych prac i przyznało następujące nagrody :
NAGRODĘ GŁÓWNĄ - rejs okrężny promem Unity Line dla dwóch osób za utwór literacki pt."Tryptyk"otrzymuje Pan Stanisław Grzybowski, emerytowany st.steward

Autor opracowania "Tryptyk" wyróżniony pierwszą nagrodą podjął interesującą próbę literackiego spojrzenia na przełom wieku XX-go i XXI-go. Oprócz swobodnego operowania słowem pisanym i wniosków ogólnoludzkich autor zatrzymuje się nad zagadkowym i bezsensownym zamachem na premiera Izaaka Rabina, człowieka którego celem było przywrócenie pokoju. Konflikt Arabsko - Izraelski, narodów z tej samej rodziny semito-chamickiej jest nie tylko zagadką dla cywilizowanego świata, ale przynosi mu znacząca ilość zabójstw i cierpień ( w tle zamach na nowojorskie wieże WTC gdzie ginie około dwukrotnie większa ilość niewinnych ludzi niż w katastrofie "Titanica"). Inny orędownik pokoju ze strony egipskiej Anwar Sadat (którego - nota bene - Nasser trzymał wiele lat jako vice-prezydenta uważając za człowieka przeciętnego i tuzinkowego) ginie w zamachu podczas defilady. Autor wyraźnie akcentuje brak respektu współczesnych dla Dekalogu, w tym ważnego przykazania "nie zabijaj!" a swoje oczytanie podkreśla odniesieniami do książki

kpt.Józefa Miłobędzkiego "Na statkach ruszyli w morze".

Ta pozycja, wydana w 2002 roku jest pierwszym na świecie opracowaniem tematów morskich w Biblii, otrzymując wysokie noty zarówno czytelników jak i krytyki. Całość do pobrania Tutaj

WYRÓŻNIENIA :

1. Obraz olejny"Przed połowem" - autor : Pani Małgorzata Wierzchoń
2. Rzeźba w drewnie "Rybka" - autor Pan Maciej Pławski, inform.
3. Fotografia "Freedom" - autor Pani Magdalena Bednarek pracownik lądowy.
4. Komputerowe mapy polskich jezior -autor Pan Przemysław Kaniowski, of.nawigator


"Autor, oficer nawigator, jest pasjonatem geografii i kartografii, a szczególnie jezior. Podjął się komputerowego opracowania map polskich jezior, zainspirowany nadawaniem nazw tych akwenów kolejnym statkom PŻM. Opracował program komputerowy,w oparciu o który "narysował" elektronicznie 24 mapy, o łącznej objętości 830 kb." Pobierz

5. Wiersz pt.Kobieta" - autor Pani Agnieszka Taranda,prac ląd.

KOBIETA

Z domalowaną co dzień twarzą,
Z uśmiechem co się zerwać chce,
Wychodzę w świat, tajemny świat
Wszystkiemu wbrew.

Stoję pod wiatą oszukaną
Której nie widzi ,prócz mnie ,nikt
Do autobusu wkraczam znowu,
Uśmiech mi znikł.

Jak co dzień jadę przerażona,
Pod płaszcz mi wpycha łapy gość,
A na chodniku uśmiech leży,
Osobny ktoś


Jutro powtórzę wszystko znowu
I domaluję nową twarz,
Znów zgubię uśmiech na przystanku,
Nie pierwszy ,nie ostatni raz...
6. Rysunek pt"Przed burzą"- autor Pani Dorota Różańska,ULWszyscy wyróżnieni autorzy prac zostają nagrodzeni zestawami upominków, ufundowanych przez Spółki PAZIM i UNITY LINE.
Wszystkim autorom nadesłanych prac ,Zarząd Fundacji "Pro Publico Mare" dziękuje za wzięcie udziału w Konkursie.
Za Zarząd Fundacji
Kazimierz Nowotarski

Za Jury Konkursu
Józef Gawłowicz
23.12.2011r.Zarząd Fundacji przedłuża termin zgłaszania prac na Konkurs '2011 do dnia 30.11.2011r. zaś ogłoszenie wyników konkursu na dzień spotkania opłatkowo-noworocznego w grudniu br.
Powodem zmian jest zbyt mała ilość zgłoszonych prac. Równocześnie Zarząd Fundacji zachęca wszystkich naszych twórców -amatorów do wzięcia udziału w Konkursie.


Zarząd Fundacji "PRO PUBLICO MARE" ogłasza


IV. Konkurs Twórczości Ludzi Morza `2011dla aktualnych i byłych pracowników Polskiej Żeglugi Morskiej oraz jej Spółek zależnych.

W konkursie wyróżnia się następujące kategorie twórczości :
. fotografia
. malarstwo (olej,akwarela)
. rzeżba (drewno,kamień, metal)
. opowiadanie (max.10 stron A4)
. wiersz
. inne formy art.(po akceptacji Zarządu)

Warunki uczestnictwa :
1. Każdy z uczestników może przedstawić tylko jedną pracę w danej kategorii.
2. Złożona praca nie brała udziału w poprzednich konkursach.
3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na ocenę swojej pracy przez powołane przez Zarząd Fundacji Jury.
4. Prace należy oznaczyć jedynie tytułem i hasłem + dołączyć kopertę z nazwiskiem ,adresem,telefonem autora.
5. Pracę należy dostarczać do siedziby Fundacji wyłącznie w środy 12,oo-15,oo (wejście jak do Zarządu UNITY LINE IIIp.) lub do biura Rzecznika Grupy PŻM Pana Krzysztofa Gogola w ciągu tygodnia pracy (tel.91 3594152).
6. Prace literackie można także przesłać do p.K.Gogola e-mail: krzysztof.gogol@polsteam.com.pl
7. Zdjęcia powinne mieć wymiar min.210x294 (A4).

Termin składania prac konkursowych : 01.06.2011r.
NAGRODY: nagroda główna- rejs okrężny promem UNITY LINE dla dwóch osób, nagrody rzeczowe dla zwyciezców kategorii i wyróżnionych.

Ogłoszenie wyników KONKURSU nastąpi w czasie DNI MORZA`2011.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE !!