Fundacja Pro Publico Mare


Małgorzata Pasikiewicz – Sekretarz Fundacji

e-mail: malgorzata.pasikiewicz@polsteam.com

Konto bankowe Fundacji: PKO S.A. VI O/Szczecin nr 61124039721111000042575700