Konwent Fundacji podjął w dniu 3.06.2015r. decyzję o zmianie na stanowisku prezesa Fundacji, w wyniku której pełniący tą społeczną funkcję od ponad 12 lat Pan Kazimierz Nowotarski przekaże obowiązki prezesa Panu Krzysztofowi Linkowi. Przewodniczący Konwentu Pan Paweł Szynkaruk oraz Przewodnicząca Rady Fundacji Pani Elżbieta Woszczyk przekazali Panu Kazimierzowi podziękowania za długoletnie i owocne prowadzenie Fundacji.
W dniu 3.06.3015r. Rada Fundacji przyjęła akceptująco Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2014 wraz ze sprawozdaniem finansowym i budżetem oraz podjęła stosowne Uchwały i udzieliła Zarządowi absolutorium.

W ramach VII Festiwalu Organowego w Katedrze Szczecińskiej, wspieranego także przez naszą Fundację, koncert w dniu 2.08.2014r. o godz.20:00 dedykowany będzie Ludziom Morza. Solistą będzie Roman Perucki. Zachęcamy do udziału w koncertach w każdą sobotę od 28.06 do 30.08.2014r
Zarząd Fundacji informuje, że w dniu 15 czerwca 2014 o godzinie 12:00 w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie, odprawiona zostanie
MSZA ŚW. W INTENCJI LUDZI MORZA I ICH RODZIN. We Mszy uczestniczyć będą także poczty sztandarowe PŻM, NSZZ "Solidarność" oraz Stella Maris. Wystąpi także najstarszy w Szczecinie Chór HEJNAŁ.
Prosimy o liczny udział w tej corocznej uroczystości !W dniu 12.03.2014r. Rada Fundacji przyjęła sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2013, i pojęła uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego i budżetu na rok 2013 oraz udzieliła Zarządowi absolutorium.
Od stycznia 2013 r. organizacja kolejnych balów charytatywnych została zawieszona do odwołania.Z dniem 2.01.2014r. siedziba Fundacji została przeniesiona na VIII piętro PAZIM, pok. 0814X LAT FUNDACJI „PRO PUBLICO MARE”

Przesłanką założenia Fundacji była potrzeba usystematyzowania zasad kierowania środków przeznaczanych na cele charytatywne i społeczne przez poszczególne podmioty Grupy PŻM. Fundacja została powołana 12 września 2003 r. przez Polską Żeglugę Morską oraz spółki zależne: Żeglugę Polską, PAZIM, Unity Line, Polsteam Frachtowanie, Polsteam Brokers, Polsteam Żegluga Szczecińska, Polsteam Shipping Agency, Polsteam Consulting i Polsteam Biuro Informatyki. Funkcję prezesa Fundacji przyjął Kazimierz Nowotarski, zaś sekretarza - Piotr Waszczenko. Obaj zrezygnowali z wynagrodzenia za pełnienie tych funkcji.

Celami statutowymi są działania na rzecz polskiej morskiej racji stanu i żeglugi polskiej oraz szkolnictwa morskiego a również wspieranie działalności stowarzyszeń, organizacji społecznych i młodzieżowych, placówek naukowych i szkolnych, służby zdrowia, kultury i sportu oraz osób indywidualnych, związanych ze środowiskiem ludzi morza szczególnie z Założycielami Fundacji. W miarę możliwości Fundacja wspiera także cele związane z kulturą narodową, pomocą charytatywną, imprezami morskimi i propagowaniem spraw morskich, twórczości marynistycznej. Fundacja zorganizowała kilka konkursów twórczości amatorskiej Ludzi Morza. Pięć dotychczasowych ogłoszonych konkursów ujawniło wiele talentów naszych pracowników morskich i lądowych. Wręczanie laureatom nagród (pierwsza nagroda to zawsze rejs okrężny promem Unity Line) i prezentacja prac podczas corocznych spotkań na XXII p. PAZIM-u było zawsze ciekawym epizodem.

Podziwialiśmy szereg świetnych prac malarskich, kompozycji z elementów znalezionych na brzegu mórz , makietę latarni morskiej z zapałek (dziadek uczcił narodziny wnuczki), odlewy-miniatury figuralne, kompozycję z odpadowych elementów elektroniki z tekstem-refleksją motorzysty przed emeryturą , komputerowe zobrazowanie kształtów i lokalizacji wszystkich polskich jezior (!), rzeźby w drewnie, czy wiele ciekawych opowiadań i wierszy. Pomimo mniejszej ilości nadsyłanych ostatnio prac ,zachęcamy wszystkich naszych obecnych i byłych pracowników do kontynuowania tego typu hobbystycznych zamiłowań.
Fundacja wspiera organizację miedzynarodowych Festiwali organowych w Katedrze pw. Św. Jakuba oraz prace przy odbudowie tego zabytku (siedziba PŻM leży na terenie parafii katedralnej), a także koncertów i imprez podczas DNI MORZA. Fundacja wsparła również Ligę Morską i Rzeczną w organizacji Flisu Odrzańskiego,Klub Kapitanów ŻW w opiece nad pomnikiem „Tym ,co nie powrócili z morza”, sfinansowała wiele rejsów po porcie Szczecin dla dzieci niepełnosprawnych i turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży ,a także wielu rejsów i wypraw żeglarskich i kajakowych np. jachtem „Stary” szlakiem wyprawy Amundsena sprzed 100lat,czy kajakiem z Trelleborga przez Bałtyk do Swinoujścia.
Środki finansowe na działalność Fundacji pochodzą głównie z darowizn Członków Założycieli. Sporadycznie, Fundacja otrzymuje darowizny od organizatora imprezy integracyjnej branży morskiej (Herring Szczecin) oraz z dochodu z organizacji dziewięciu Balów Charytatywnych tzw. Morskich.
Od 2004 r. zorganizowano dziewięć Balów Morskich, ostatni w lutym 2012 roku. Z organizacji dziewięciu balów zebrano łącznie 325.000 zł i przekazano szpitalom i klinikom szczecińskim na zakup sprzętu radiologicznego, kardiologicznego, do dializy, a także Domowi Dziecka nr. 1 w Szczecinie.
Inspiratorem i głównym organizatorem balów był Śp. Piotr Waszczenko, sekretarz Zarządu Fundacji, którego nagła śmierć w dniu 22 stycznia 2013 r. spowodowała wstrzymanie do odwołania organizacji kolejnych balów. Z organizacją każdego balu wiązała się spontaniczna, piękna i bezinteresowna praca grupy wolontariuszy z Unity Line, bez których trudno byłoby osiągnąć sukces także finansowy każdego balu.
Darowizny na doposażenie szczecińskich klinik i szpitali ,leczących przecież także pracowników i rodziny ludzi morza, stanowiły najbardziej znaczącą kwotę, jednak wiele darowizn i dofinansowań skierowano na stypendia dla uczniów i studentów polskich szkół i uczelni morskich wywodzących się z uboższych rodzin,na wydanie wielu książek marynistycznych (ponad 25. ,z których kilka nosi cechy prac naukowych, lub dokumentalnych),na budowę w Szczecinie pomnika gen.Hallera, wykonanie tablicy upamiętniającej tragedię m/s NYSA ( w kościele w Gdyni) ,zawarliśmy umowę patronacką z najstarszym w Szczecinie chórem „HEJNAŁ” , wsparliśmy organizacje wielu koncertów np.dedykowanych Ludziom Morza czy niezwykłego koncertu „Tu es Petrus”w 2006r.poświęconemu pamięci Jana Pawła II.,konkursów (szanty, poezja morska) ,ogólnopolskich konkursów wiedzy o morzu. Pomogliśmy ośrodkom szkolno-wychowawczym i opiekuńczym. Fundacja pomogła dwojgu naszym rencistom w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego.
W oparciu o 10-letnie doświadczenia Zarządu oraz opinie Rady i Konwentu, kontynuowanie działalności według dotychczasowej formuły wydaje się uzasadnione. Zarząd zamierza zaproponować spotkanie ze związkami zawodowymi funkcjonującymi w PŻM oraz Kołem Emerytów i Rencistów PŻM, celem omówienia współdziałania.
Po 10 latach działalności, Zarząd Fundacji dziękuje Konwentowi, Radzie Fundacji i prowadzącej rachunkowość Fundacji spółce AGIO, za wspólne ułożenie konstruktywnych i dobrych relacji (cykliczne dofinansowanie-darowizny, nadzór, konsultacje i rachunkowość) przez okres naszej już dziesięcioletniej działalności.

Prezes Fundacji „Pro Publico Mare”
Kazimierz NowotarskiW dniu 20.03.2013r. Rada Fundacji przyjęła sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2012, i pojęła uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego i budżetu na rok 2012 oraz udzieliła Zarządowi absolutorium.
W dniu 14.03.2012r.Rada Fundacji przyjęła sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2011, i pojęła uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego i budżetu na rok 2012 oraz udzieliła Zarządowi absolutorium.W dniu 16.03.2011r.Rada Fundacji przyjęła sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2010, i pojęła uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego i budżetu na rok 2011 oraz udzieliła Zarządowi absolutorium.W dniu 17.03.2010r.Rada Fundacji przyjęła sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2009, i pojęła uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego i budżetu na rok 2010 oraz udzieliła Zarządowi absolutorium.W dniu 25.03.2009 r. Rada Fundacji przyjęła sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2008, podjęła uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego i budżetu na rok 2009 . Rada Fundacji udzieliła Zarządowi absolutorium.W dniu 11.03.2008r.Rada Fundacji przyjęła sprawozdanie Zarządu za rok 2007 oraz podjęła uchwały o udzieleniu Zarządowi absolutorium i przyjęciu budżetu na rok 2008.W dniu 14.03.2007r. Rada Fundacji przyjęła sprawozdanie Zarządu z działalnosci za rok 2006 przyjęła uchwały dot.budżetu na rok 2007 i udzieliła Zarządowi absolutorium.W dniu 22.02.2006r. Rada Fundacji przyjęła sprawozdanie z działalności za rok 2005 oraz udzieliła Zarządowi absolurorium i przyjęła budżet Fundacji na rok 2006.W dniu 2.03.2005r. Rada Fundacji przyjęła sprawozdanie Zarządu za lata 2003 i 2004 oraz podjęła uchwały o udzielenie Zarządowi absolutorium.